Häng med på projekt självstyrning!


I januari började en ny fas i mitt liv. Efter fem år med relativt klara ramar för veckorna är jag nu frisläppt att arbeta med min masteruppsats på heltid. Parallellt med det jobbar jag som konsult för det psykologiska gymmet Habitud på distans. De flesta av mina rutiner har ändrats. Jag är lämnad åt mig själv och min egen styrning.

Faktiskt är det vanligt idag att arbeta självstyrt. Det här är något förhållandevis nytt i arbetslivet, och innebär särskilda utmaningar för oss människor. Många jobb kräver just den här förmågan, att strukturera upp ett projekt, sätta delmål och disciplinera sig själv utan att någon arbetsledare är särskilt delaktig. För en del innebär det svårigheter att få saker gjorda. För andra innebär det att de jobbar alldeles för gränslöst och försummar pauser, sociala kontakter och annat som vi behöver för vår dagliga balans. Vad kan du göra åt det?

Jag vet, och brukar se mig själv som bra på självstyrning, men när ramar och rutiner ändras är jag lika naturligt känslig som andra och tappar lätt mina vanor. Därför drar jag nu igång projekt självstyrning. Är du nyfiken på hur du kan skapa en tillvaro som är mer organiserad och i balans med dina behov?

Häng med! Jag ska dela med mig av många konkreta psykologiska träningstips.

Om skribenten:
Tone Nordling är journalist och konsult inom arbets-och organisationspsykologi.
På det psykologiska gymmet Habitud är hon med och skapar konkreta träningstips som hjälper dig och ditt företag att omsätta psykologi i handling i vardagen. För att stärka samarbete, långsiktighet och innovation och bygga hälsa.Kommentarer

Populära inlägg