Pst! Utan följare ingen förare ;-)


Foto: Dunkens dansbilder

När jag övar på att föra slår det mig hur central följarens roll är i att jag lyckas. Jag kan försöka pressa på eller backa eller korrigera hur mycket som helst. Om jag inte lyckas övertyga den andra om att följa, då kan jag överhuvudtaget inte dansa. Det är precis som med lyckad kommunikation: Jag måste se till att den andra personen är mottaglig för att lyssna och ge sig in i ett samtal innan jag börjar prata på.

Men precis som kommunikationsförmåga kommer följsamheten inte automatiskt. Det är en fråga om lång träning i både grundteknik, balans och inte minst tillit och tålamod.

En bra följare...

 • ... vågar vänta just den där lilla extra mikrosekunden och springer inte före. 
 • ... lyssnar med hela kroppen och är ständigt fokuserad på att ta in de signaler som föraren ger.
 • ... bidrar med stadga till dansen i form av egen balans, även när förarens balans sviktar.
 • ... tar ansvar för att dansen ska hålla en jämn och mjuk nivå.
 • ... svarar med energi i anpassning till musiken, men bara med så mycket energi att det inte rubbar den andras balans och riktning. Därför behöver man anpassa hur mycket man bjuder emot till hur mycket kraft den andra alstrar.
 • ... är inte bara en bonus. Det är en grundförutsättning för att en förare ska kunna föra.

På det viset är det följaren som möjliggör förningen.


En bra förare då?

 • Är en som också tar ansvar för att dansen ska bli ett gemensamt möte. 
 • En som inte stressar fram, utan känner in. 
 • En som bjuder in till tillit genom respektfullt och vänligt bemötande och en anpassning av förningen till följarens kunskapsnivå. 
 • En som är tydlig men också följsam och ger plats åt följaren att faktiskt svara på impulserna i takt med musiken.
 • OCH inte minst har en bra förare också en bra grundteknik och känsla, det är bra mycket viktigare än att man har en massa turer att imponera med.

På det viset är det föraren som möjliggör följandet.


Kommentarer

Populära inlägg