Att följa och föra - Roller som inte bör bestämmas av kön

Foto: Harald Stribén, danskurser

I måndags hade vi en föreläsning om teamutvecklande ledarskap med arbets- och organisationspsykologen Maria Åkerlund. Hon tog bland annat upp att:
  • Ett effektivt ledarskap bör utvärderas utifrån hur arbetsgruppen utvecklas över tid.
  • Ledarskap har effekt för organisationens framgång i form av medarbetarnas prestation och hälsa (även i form av bättre säkerhetsklimat, minskad risk för olyckor, tillbud och hjärt- och kärlsjukdom). Omvänt har dåliga ledare negativa effekter på dessa.
  • Motivation hos de anställda är en viktig nyckel, för det är genom motiverade följare som man ökar arbetsprestation och arbetsmoral.
  • Ledarskap och följarskap är en ömsesidig påverkansprocess genom att de utlöser beteenden hos varandra. På det viset leder även följarna sin ledare indirekt.
  • Ledarskap ska därmed ses som en teamprocess där fokus bör ligga på att teamet ska utvecklas och man ska gå från ett låst fokus på enskilda medarbetares prestation, som om de inte påverkades av sin omgivning.
  • Hur utbildar man då en bra ledare? Man tränar dem i följsamhet: I att följa och förstå grupprocesser.

Osökt ledde resonemanget mig in på helgens upplevelser under Harald Stribéns kurs i fox på Ebba dansklubb. Vana förare och följare omskolas under kursen genom att utföra alla övningar lika många gånger i båda roller. 

"Man slås av hur utpräglat de här rollerna på dansgolvet hänger ihop med könsrollerna i samhället", sa en av de skickliga följare/förare som jag dansade med under helgen.

I en klar majoritet av fallen sammanfaller förar/följaruppdelningen annars med kön. Precis som vi i grupp tenderar att lättare acceptera en manlig ledare på grund av våra förutfattade meningar.

Genom att testa varandras roller under kursen och träna oss i att uppmärksamma hur samspelet påverkades av olika beteenden fick vi en betydligt djupare förståelse för dansen och varandras roller. Jag vågar påstå att en förare som har följt blir bättre även på att föra och vice versa. Snabbt märkte vi dessutom hur vissa vana följare trädde fram och var lika vassa, eller i vissa fall mer vassa, på att föra som de vana förarna, även förarna utvecklades i sina följaregenskaper under helgen. Det skakade om hela bilden av en uppdelning av förare/följare efter kön. Vi tvingar in dansare i snäva fack bara för att vår bild av de olika könens kapacitet är allt för snäv. Precis som vi inte förmår att se verkliga ledaregenskaper i vår närhet för att de inte stämmer överens med vår bild av könen.

Ut och skaka om er lite nu!

Kommentarer

Populära inlägg