Är musik och dans själens uttryck?


Music is an outburst of the soul. --Frederick Delius

(Precis som dansen.)

Visste du att: Det var under 1800-talet man började gå ifrån tanken om att kropp och själ är två skilda fenomen? Istället började man inse att fysiologin spelade en stor roll för det mänskliga psyket, kropp och själ hörde alltså ihop. Det var delvis genom den insikten som psykologin  som vetenskap föddes. Tidigare var psykologin en del av filosofin, men när 1800-tal övergick till 1900-tal började psykologin bryta sig loss till ett eget forskningsfält. Det skulle jag kunna berätta mycket om. Men nu tar jag mest upp det eftersom jag börjar fundera över citatet ovanför: betyder det då att vi inte kan använda oss av ordet själ? Är vi bara kroppar? 

Nej, det finns ett medvetande, även om det har sin  grund i kroppen, även om det består av vindlande nervbanor, det är egentligen inte så illa att det är på det viset. Hjärnan är ett helt fantastiskt organ, men det kan vi prata mer om en annan gång. 

- Det finns en viljestyrning och det finns drömmar, framtidsplaner, tro, fantasi och en förmåga att njuta av abstrakta och till synes helt onödiga saker, som musik, konst och dans. På många sätt är det just dessa fenomen som gör att vi känner oss som oss själva och som att livet är meningsfullt. Det behövs ord för sånt också. 

Även om kreativa uttryck kan sägas ha andra funktioner utöver sig själva, så är det inte så vi upplever det i stunden. Vi upplever dem som en högre grad av närvaro, ett flöde fritt från det vanliga bruset, något rent och ljust. Kanske inte konstigt att man en gång förnam något gudomligt i dem, en ljus kraft i den stund som de uttrycktes? 

Så jag tänker låta orden stå kvar, för att det är just så vi upplever det: Som att vår själ, vårt inre driv, vår entusiasm fritt får komma till uttryck i mötet med musiken, med kroppen som verktyg, upp i dansen. 

---

Som en fråga till de som omger dig:
Får jag lov att fullständigt gå upp i detta nu?
Sudda ut gränserna mellan oss och bli en del av något utanför, något friare?

Jag behöver inte mer än så, men jag känner mindre mening om jag inte får det.

---

Ha en fin dag kära du.

Kommentarer

Populära inlägg